Firma doradztwa finansowego
Zapytaj doradcę o najlepsze oferty inwestowania na rynku
3 filary emerytury

Stary system emerytalny bez wątpienia jest bardzo wadliwy. Przede wszystkim do jego wad możemy zaliczyć: nielimitowaną składkę za ZUS (45% zarobków niezależnie od ich wysokości), nie inwestowanie składek, odgórnie limitowaną wysokość emerytury (nie więcej niż 250 % przeciętnego wynagrodzenia) oraz, co najważniejsze, potrzebę dopłat z budżetu państwa.


Kłopoty w utrzymaniu płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sprawiły, że „stary” system emerytalny stał się niewydolny i źle rokował na przyszłość. Jedynym rozwiązaniem było przeprowadzenie reformy emerytalnej. Reforma została przeprowadzona w latach 1997-1998 poprzez przyjęcie przez parlament szeregu ustaw normujących nowy system emerytalny.


Reforma emerytalna