Firma doradztwa finansowego
Zapytaj doradcę o najlepsze oferty inwestowania na rynku
I filar

I filar jest to zarządzany przez państwo zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z przynależności do tego filaru nie można zrezygnować, jest obowiązkowa. Każdy ubezpieczony ma indywidualne konto w ZUS, na które trafia większa część składki emerytalnej, pobieranej co miesiąc z jego pensji (12,22% pensji) oraz przechowywane są informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia społecznego danej osoby. Każde konto oznaczone zostaje innym numerem ewidencyjnym nadanym przez RCI PESEL. Składki opłacane są niemal po połowie przez pracodawcę i pracownika. Aby nie było to za bardzo odczuwalne dla pracowników, płaca brutto została powiększona od 1 stycznia 1999 roku. Zasadniczą wadą tego filaru jest to, że składki odprowadzane na indywidualne konta nie są inwestowane oraz, że suma uzbierana w ramach I filaru nie podlega dziedziczeniu. Składki te podlegają jedynie corocznej waloryzacji o realny wzrost cen i usług ustalany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka jest naliczana od wynagrodzenia nieprzekraczającego 30-krotności średniej krajowej (miesięcznej). Osoby, które przekroczą ten limit będą zwolnione z odprowadzania składek do końca danego roku kalendarzowego (ich pensja zostanie w tym czasie powiększona o wysokość comiesięcznej składki na emeryturę).


Wysokość przyszłej emerytury z pierwszego filaru zależeć będzie od sumy wszystkich zgromadzonych (i zwaloryzowanych) składek oraz wieku przejścia na emeryturę. Emerytura naliczana będzie w następujący sposób: podzielenie sumy wszystkich waloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie pozostanie nam do końca życia w momencie, w którym zdecydujemy się przejść na emeryturę (według GUS obecnie jest to dla kobiet jest to 20,8 lat, a dla mężczyzn 13,3 lat). Osoby pracujące przed 1999 rokiem będą miały, przy obliczaniu wysokości emerytury, uwzględniony kapitał początkowy. Wypłaty emerytur z I filaru gwarantowane są przez Skarb Państwa.


Wróć