Firma doradztwa finansowego
Zapytaj doradcę o najlepsze oferty inwestowania na rynku
Reforma emerytalna

I tak oto od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Polsce nowy system ubezpieczeń społecznych - ulepszony i dostosowany do polskich warunków. Reforma emerytalna polegała na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary. Docelowo przyszli emeryci będą otrzymywali wypłaty emerytalne z co najmniej dwóch źródeł (z dwóch pierwszych filarów: ZUS i OFE). Od 1999 roku rozpoczęły swoją działalność prywatne Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), które mają za zadanie gromadzić i inwestować środki przeznaczone na przyszłe emerytury. Nowy system zakłada, że na wysokość emerytury wpływ będzie miała przede wszystkim wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego – zarówno tego w OFE jak i w ZUS.


Główną zasadą nowego systemu emerytalnego jest: „ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz”. Konta ubezpieczonych w ZUS-ie oraz w Otwartych Funduszach Emerytalnych dają możliwość kontrolowania aktualnej wysokości zgromadzonego kapitału. Dzięki temu wiemy ile wynoszą nasze oszczędności emerytalne oraz jesteśmy w stanie samemu oszacować wysokość przyszłej emerytury.


Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Uczestnicy nowego systemu emerytalnego (tj. wszyscy urodzeni od 1 stycznia 1949 roku) sami będą decydowali o momencie przejścia na emeryturę, gdy już osiągną wiek emerytalny. Z każdym rokiem pracy powyżej minimalnego wieku emerytalnego wysokość przyszłej emerytury będzie wzrastać o kilka procent. Będzie też można bez żadnych ograniczeń łączyć świadczenia emerytalne z dalszą pracą zarobkową (dla emerytów ze „starego systemu” jest to limitowane).


Reforma nie objęła osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Osoby te będą otrzymywać emeryturę na dotychczasowych, starych zasadach. Osoby urodzone między 1 stycznia 1949 r., a 31 grudnia 1968 r. mogły do 31 grudnia 1999 r. podjąć decyzję o przystąpieniu do OFE lub pozostaniu jedynie w ZUS. Natomiast osoby urodzone od 1 stycznia 1969 r. zobligowano do przystąpienia do jednego z OFE.


Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. które, zanim reforma weszła w życie (1 stycznia 1999 r.), przepracowały minimum 6 miesięcy i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, ZUS wyliczył kapitał początkowy. Wartość wyliczonego przez ZUS kapitału początkowego będzie dla tych osób podstawą do obliczenia przyszłej emerytury.

Wróć