Firma doradztwa finansowego
Zapytaj doradcę o najlepsze oferty inwestowania na rynku
III filar

III filar, w odróżnieniu od dwóch pierwszych, jest dobrowolny. Podobnie jak drugi filar działa on w systemie kapitałowym, oszczędności zgromadzone w jego ramach są dziedziczone oraz jest zarządzany przez prywatne instytucje. Głównym zadaniem III filaru jest zapewnienie osobom ubezpieczonym uzupełnienia wysokości przyszłej emerytury z I i II filaru. Nowy system emerytalny przewiduje 2 formy uczestnictwa w III filarze: forma zbiorowa jako Pracownicze Programy Emerytalne (rzadko jednak spotykane) oraz forma indywidualna jako oszczędzanie na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE). Podstawową zaletą oszczędzania w ramach IKE ma być zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany sposobu gromadzenia oszczędności jak również instytucji prowadzącej IKE.


Twórcom reformy emerytalnej wydawało się, że dwa filary w zupełności wystarczą. Jednak analizy prowadzone przez ZUS oraz niezależnych ekspertów pokazują, że przyszłe emerytury raczej nie przekroczą 60% obecnych zarobków osób ubezpieczonych. Emerytura z dwóch zreformowanych filarów w wielu przypadkach będzie niższa, niż ta wypłacana do tej pory przez ZUS. Trzeci filar jest więc znakomitą opcją dla osób, które nie chcą, aby poziom ich życia na emeryturze uległ widocznemu pogorszeniu w porównaniu do standardu życia prowadzonego podczas aktywności zawodowej. III filar jest indywidualnym planem oszczędzania – możemy wybrać np. indywidualną polisę ubezpieczeniową z funduszem inwestycyjnym, fundusze powiernicze itd. Każdy może założyć jedno IKE i odkładać na nie rocznie kwotę równą 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia. IKE mogą prowadzić banki (w formie rachunku oszczędnościowego), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (w formie funduszy inwestycyjnych), biura maklerskie (w formie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych) oraz towarzystwa ubezpieczeń na życie (w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym).


Jeżeli ze spokojem chcemy patrzeć w przyszłość, warto już dziś rozejrzeć się za dodatkowym ubezpieczeniem, które w momencie przejścia na emeryturę pozwoli nam otrzymywać satysfakcjonującą emeryturę. Choć III filar jest dobrowolny, warto się zastanowić nad przystąpieniem do niego, gdyż po przejściu na emeryturę może się okazać, że pozwoli nam on zachować dotychczasowy poziom życia.


Wróć